Arbeidernes Båtforening Moss holder årsmøte 23.03.2022 kl. 18.00 på Verket Scene, Moss.
Dagsorden ifølge vedtekter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være foreningen i hende senest 1. mars til Postboks 4, 1501 Moss
Vel møtt!