Vi har ledige båtplasser, søknadsskjema finner du her.

Sesongleie 2018:

2,0 breddemeter 5.760,-

2,5 breddemeter 7.200,-

3,0 breddemeter 8.640,-

3,5 breddemeter 10.080,-

4,0 breddemeter 11.520,-

4,5 breddemeter 12.960,-