Medlemmer innkalles herved til årsmøte i Arbeidernes Båtforening Moss!

Tid: Onsdag 24.03.2021  kl 18.00

Sted: Verket Scene, Moss.

 

Dagsorden ifølge vedtekter. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være foreningen i hende senest 5. mars til Postboks 4, 1501 Moss

Vel møtt!

Hilsen Styret

александр лобановский

как продвинуть сайт в интернете