ABF Moss holder Generalforsamling 28.03.2018 kl 18.00 på Teibern, Teibernveien 150.

Dagsorden ifølge vedtekter.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamling må være foreningen i hende senest 5. mars til postboks 4, 1501 Moss.

 

Mvh Styret

Styret Navn
Leder Leif Jarle Isberg
Nestleder Aage Johansen
Sekretær Heidi Christiansen
Bryggeansvarlig Tore Lorentzen
Kasserer Tommy Steen
Hyttekomite Ole Morten Ertnes Fæste

 

Vedtekter

Reglement for leietakerne på Teibern