Klikk her for mer info

Styret Navn
Leder Leif Jarle Isberg
Nestleder Aage Johansen
Sekretær Styret
Bryggeansvarlig Tore Lorentzen
Kasserer Tommy Steen
Hyttekomite Tor-Egil Haave

 

Vedtekter

Reglement for leietakerne på Teibern