Styret Navn
Leder Leif Jarle Isberg
Nestleder Aage Johansen
Sekretær Heidi Christiansen
Bryggeansvarlig Tore Lorentzen
Kasserer Tommy Steen
Hyttekomite Ole Morten Ertnes Fæste

 

Vedtekter

Reglement for leietakerne på Teibern