ABF Moss holder Generalforsamling 20.03.2018 kl 18.00 på Teibern, Teibernveien 150.

Dagsorden ifølge vedtekter.

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamling må være foreningen i hende senest 3. mars til postboks 4, 1501 Moss.

 

Mvh Styret

Styret Navn
Leder Leif Jarle Isberg
Nestleder Aage Johansen
Sekretær Styret
Bryggeansvarlig Tore Lorentzen
Kasserer Tommy Steen
Hyttekomite Tor-Egil Haave

 

Vedtekter

Reglement for leietakerne på Teibern