Medlemsinfo


Opplysninger om medlemmene, herunder navn, adresse, fødselsnummer mv. vil være personopplysninger. Disse skal behandles i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

I forbindelse med innmelding/registrering i Arbeidernes Båtforening, anses du for å samtykke i innhenting av og behandling av alle personopplysninger som vi mottar fra deg, offentlige myndigheter eller andre i forbindelse med ditt medlemskap i foreningen, jfr. personopplysningslovens §§ 8 og 9.

Under henvisning til personopplysningslovens §§ 19 og 20 orienteres du om at personopplysninger lagres både elektronisk i et datasystem inneholdende medlemsregister med opplysninger om navn, adresse, telefon, fødselsnummer o.l., foruten at utgående korrespondanse til medlemmene registreres i databasen Foreningens administrasjon/styre har på grunn av sine arbeidsoppgaver tilgang til det elektroniske registeret/arkivet og databasen. For øvrig oppbevares all inngående og utgående korrespondanse samt notater i den enkelte saksmappe (papirbasert). Når et medlemskap er avsluttet, vil opplysningene bli slettet i den elektroniske databasen.

Personopplysninger som vi mottar om deg eller andre vil ikke bli utlevert til utenforstående, med mindre dette gjøres etter krav fra myndighetene.

For ordens skyld gjøres du oppmerksom på at du har krav på innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg her hos oss, jfr. lovens § 18. Eventuelle henvendelser om slikt innsyn må rettes til foreningen v/styret og vil bli besvart innen rimelig tid.»

Vedtekter

Reglement for leietakerne på Teibern