Arbeidernes Båtforening Moss holder årsmøte 21.03.2023 kl. 18.00 på Verket Scene, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss.
Dagsorden ifølge vedtekter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være foreningen i hende senest 4. mars til Postboks 4, 1501 Moss
Styret