ÅRSMØTE 2024

Arbeidernes Båtforening Moss holder årsmøte 21.03.2023 kl. 18.00 på Verket Scene, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss.
Dagsorden ifølge vedtekter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være foreningen i hende senest 4. mars til Postboks 4, 1501 Moss
Styret

Sommerfest 1. juli 2023

Arbeidernes Båtforening Moss ønsker å invitere alle medlemmer, og de som ikke er medlem men har bryggeplass hos oss med partner til sommerfest på Teibern lørdag 1. juli 2022 kl 18.00 på sletta.

Egenandel kr 400,- pr hode vippses til 750242 ved påmelding.
Denne egenandelen inkluderer mat (reker), drikke og underholdning, samt kaffe avec etter maten.

Etter maten spiller trubadur Morten Tinholt opp til dans.

Klikk her forpåmelding

Bindende påmelding.

Påmeldingsfrist: 18. juni.

PS! Det er 18års grense på denne festen.

Årsmøte 2023

Arbeidernes Båtforening Moss holder årsmøte 23.03.2023 kl. 18.00 på Verket Scene, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss.
Dagsorden ifølge vedtekter.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være foreningen i hende senest 1. mars til Postboks 4, 1501 Moss
Styret

Sommerfest 2. juli 2022

Arbeidernes Båtforening Moss ønsker å invitere alle medlemmer, og de som ikke er medlem men har bryggeplass hos oss med partner til sommerfest på Teibern lørdag 2. juli 2022 kl 18.00 på sletta.

Egenandel kr 250,- pr hode vippses til 750242 ved påmelding.
Denne egenandelen inkluderer mat (reker), drikke og underholdning, samt kaffe avec etter maten.

Etter maten spiller trubadur Morten Tinholt opp til dans.

For påmelding send epost til nestleder@abf-teibern.no
Bindende påmelding.

Påmeldingsfrist: 18. juni.

PS! Det er 18års grense på denne festen.