Medlemsmøte og brannøvelse 17. juni

ABF avholder medlemsmøte lørdag 17. juni 2023 kl 12.00 i salen på gule huset

Kl 13.30 avholder Presto brannøvelse der de vil gjennomgå forskjellige slukkemetoder og vi får teste å slukke litt selv. Dette er fortrinnsvis for de med fast campingvogn på Teibern.